világ
Életrendezgetés-Lélekrendezgetés

Az én tökéletes világom…..

Na és a tiéd???

Ötödik fejezet: Az én tökéletes világom
Olyan nagyon meg tudjuk keseríteni egymás életét! Ha jobban tisztelnénk egymást, úgy értem, mindannyian, egy tökéletes világban élhetnénk.

Federica Bosco

Tökéletes világ? Mi az, hogy TÖKÉLETES? Mit jelent a szó VILÁG? Neked milyen a tökéletes? Számodra mit jelent az a szó, hogy: TÖKÉLETES, hogy VILÁG?

Gondoltam megnézem először is a szavak jelentését. A wiki szótárban ezt találtam:

Tökéletes (melléknév)
 

1. Hibáktól vagy hiányosságoktól mentes (állapot, alkotás, termék); minden tekintetben teljes és hibák nélküli (tulajdonság), amiben hiánytalanul benne van minden, aminek benne kell lennie, és nincs benne semmi olyan, aminek nem kellene ott lennie.

A mérnök a tökéletes számítógép megalkotásán fáradozik. Senki sem tökéletes a maga nemében. A tökéletes szépség és jóság csak eszmei szinten létezik. A matematikai elvont fogalmak egész rendszere tökéletes modellt alkot a tökéletlen világról.

2. A lehető legjobb, legkitűnőbb (alkotás, állapot). Az adott fennálló vagy figyelembe vett körülményeken belül az elérhető legteljesebben megnyilvánuló (tulajdonság, dolog vagy cél). Legvégső szintű (dolog, tulajdonság), aminél már nem lehet érzékelhető módon tovább fejleszteni, javítani, ami így a céljának, kívánatos jellemzőjének mindenféle érzékelhető és számba vehető megszorítás nélkül megfelel.

A reneszánsz életszemlélet megvalósulására Leonardo Da Vinci (1452-1519) élete egy tökéletes példa. Amikor belépett a szobába, úgy érezte, hogy tökéletes csend veszi körül, és ez neki tökéletes nyugalmat jelentett.

Szívesen beszélgetnék olyan emberrel, aki azt mondja, hogy az Ő életében: “hiánytalanul benne van minden, aminek benne kell lennie, és nincs benne semmi olyan, aminek nem kellene ott lennie.” 

Na és a VILÁG szó jelentése?

világ (főnév) 

létező valóság egésze.

világ megismerését a tudomány tűzte ki céljául. Az ember kezdetben csak nagyon keveset tudott a világról. Egy kisgyerek életének első pillanatától kezdve ismereteket szerez a világról. Egy vallásos embernek a világ isten dicsőségét hirdeti.

 

1. Minden létező összessége, amely a test érzékszervein keresztül érzékelhető a maga összefüggésében és rendjében; a mindenség.

világon az anyaggal, térrel és idővel jellemezhető valóságot értjük. A világ megismerését a természettudományok kutatják.

2. Vallási: A teremtett mindenség, amely a teremtő Isten alkotása.

A vallásos felfogás szerint elhagyja a világot az, aki meghal. A világot az Isten az emberre bízta.

3. Az egész Föld a rajta levő természeti és társadalmi alakulatokkal együtt.

világ megismerése a 20. század elejére befejeződött. A hajózás fejlődése magával hozta a világ beutazását.

4. Az ember környezete, a valóság érzékelésünk körébe eső jelenségei.

világ megőrzése fontos feladata az embernek. A részeg ember annyit iszik, hogy forogni kezd vele a világ.

5. Az emberiség vagy jelentős része; a földön lakó valamennyi, illetve legtöbb ember.

világ békéjét fontos lenne megvalósítani. A gazdaságnak a világ jóléte felé kellene működnie.

6. Általában az emberek, különösen egy személy környezetében élők; a nyilvánosság, illetve az ismerősök.

Az emberek fontosnak gondolják, mit gondol róluk a világ. Aki a világ elé áll, annak számolnia kell azzal, hogy számonkérik a dolgait.

7. Az emberi társadalom és élete, léte.

Egy remete visszavonul a világtól. Az elkeseredett ember megszakítja a kapcsolatát a világgal.

8. Egy bizonyos kor; egy korszakra jellemző gazdasági és pénzügyi viszonyok összessége.

A pengős világban a háborúig alig volt infláció. A modern világ egyik fő gondja a hitelpénz miatti sorozatos válságok megoldatlansága.

9. Társadalmi érvényesülés, kedvező körülmények, illetve jó élet.

Az ember fiatalon úgy érzi, hogy övé a világ. Általános nézet, hogy egy ügyeskedő sikeres lehet a világban.

10. Általában a földi lét, a földi élet, sors.

Az anya világra hozza gyermekét. A nagyon idős ember már búcsúzik a világtól.

11. Összefüggő terület, kör; azonos foglalkozású személyek, hasonló jellegű élőlények, élettelen tárgyak vagy szellemi jelenségek csoportja.

Az emberek azt gondolják, hogy a sztárok világa csak csillogásból áll. Az orvosok világa egy zárt közösség. A technika világából sűrűn érkeznek újdonságok.

12. Belső kör, személyes élet; egy egyén, típus, csoport tapasztalatainak, gondolatainak, vágyainak, erkölcsi ítéleteinek, szokásainak, magatartásának egymással összefüggő rendszere.

Sokan azt gondolják, hogy egy tudós világa könyvekből áll. Az irodalomórán a tanulók Petőfi világáról tanulnak.

13. Azok a külső körülmények, amelyek között egy személy otthon érzi magát.

A jó gazda világa a falu, a növények és az állatok. A vállalkozó világa a piac, a pénz és a haszon.

14. Vallási: Az anyagi dolgok összessége, szembe állítva azzal, ami szellemi és örökkévaló.

Az ember a mulandó világba halmoz fel kincseket. A mai ember a világban keresi örömét.

15. NépiesVilágító sugárzás, fény; fizikai energia, és ennek látható megnyilvánulásai.

A fiatalember a lámpa világánál olvas. Az éjszakát a hold világa ezüstözi be.

16. NépiesVilágítóeszköz fénye; egy lámpa, mécses, gyertya, illetve ezek fénye.

A szobában az asszony világot gyújt. – Oltsd el a világot, olvasás helyett inkább aludj.

17. Népies, átvitt értelembenÉrtelmi tisztaság, megértés, szellemi energia.

A tanár világot vet a tananyag nehezen érthető részére. A könyvben leírt világ tudatossá teszi az olvasót.

18. Népies, átvitt értelembenMegismerő erő, amely értelmezi, megvilágítja az élet dolgait.

Az imádság a hit világánál kapja meg értelmét. A vélemények igazsága körül az ész világának kell ítélkeznie.

Vajon mire vágyik az ember amikor a tökéletes világról álmodik? Álmodik-e erről? 

Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ahány ember, annyi vágy, annyi elképzelés arról, hogy számára mi a tökéletes….

Gondolom elsőként a legtöbb helyen az anyagi függetlenség szerepelne, majd az egészség, békesség, a harmonikus kapcsolatok. Azután jöhet az, hogy olyan munkát végzek, amit szeretek, olyan helyen élek ahol jól érzem magam, olyan társam van aki szeret és támogat, olyan gyerekeim vannak akik szorgalmasak, kedvesek, olyanok a kapcsolataim amiben törődünk egymással…….és még sorolhatnám.  Végül az egész VILÁGRA vonatkozó vágyak, mint a VILÁG BÉKE, a GAZDASÁGI JÓLLÉT, BŰNÖZÉSMENTESSÉG, TISZTA VÁROSOK, KORRUPCIÓ MENTES VEZETÉS……..

Akkor most tegyük fel, csak egy pillanatra, egy gondolatmenet erejéig, hogy eljő a TÖKÉLETES VILÁG. Mindenki boldog lenne, mindenki egészséges lenne, mindenki elérné, amit csak kitűz magának……Hová vinne ez a TÖKÉLETES VILÁG? 

Minden szép lenne, minden tökéletes, nincsenek kihívások, nincsenek megoldandó nehézségek, csak öröm és boldogság. Valóban jó lenne ez? Mennyi idő kellene ahhoz, hogy az emberek azt érezzék ez így nagyon uncsi!!

Én alapvetően abban hiszek, hogy mindannyian olyan életet élünk amilyet magunknak teremtünk. Hiszen azért vagyunk itt a Földön, hogy tanuljunk. Megtapasztaljunk egy csomó dolgot. Mint pl. a türelem, a szeretet, az önzetlenség, veszteség, harmónia, elengedés, fájdalom, gazdagság, szegénység…

Az egész életünket úgy éljük, hogy egy mások által elképzelt tökéletességet hajszolunk. A társadalom elvárásainak megfelelve még több pénzre, még nagyobb házra, még luxusabb autóra, még extrább nyaralásokra vágyunk, és ennek szenteljük az életünket. 

Majd, amikor a mennyek kapujában felteszik a következő két kérdést, nekünk nem lesz könnyű válaszolni.

Leltél-e örömöt az életben?

Vittél-e örömöt mások életébe?

Bakancslista című filmből van a 2 kérdés.

Persze mindenki úgy éli az életét ahogyan szeretné. Nincs szándékomban ítélkezni vagy megmondani a tutit, hisz én magam is “csak” próbálkozom, törekszem a tökéletesre. 

Az általam tökéletesnek gondolt világom színes, de nem kaotikus.

Élettel teli, de nem túl zsizsegő.

Csodás, és csodákkal teli.

Időnként szomorú és lehangolt, de ez is az élet része.

Szeretettel és romantikával teli.

Kreatív és alkotó.

Vidám és sok-sok nevetéssel tarkított. 

Szabadságra törekvő. 

A természettel összeolvadó.

Bizakodó és sokszor naiv. 

Segítő és jósággal teli.

11015106 942752445757399 1992884795768463274 n

Csak átutazó vagyok itt a földön (Szécsi Pál)

Csak átutazó vagyok itt a földön,
egy utas, aki utazik tovább.
A napjaimat szép vidáman töltöm,
és nem várok az élettől csodát.

A boldogságot megköszönöm szépen,
a csalódások nem bántanak rég.
Az embereket mosolyogva nézem,
mert nekik soha semmi nem elég.

Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is útitársak,
átutazók, olyanok, mint én.
Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak,
amíg lassan kialszik a fény.

Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön,
s ha jól végezzük, ami reánk vár,
az emlékünk majd sok-sok emberöltőn
úgy ragyog, mint a fénylő napsugár.

Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is útitársak, …
…úgy ragyog, mint a fénylő napsugár,
s a vonatunk már messze-messze jár.

Végül szeretnék egy jó kis hanganyagot ajánlani Neked, meghallgatásra. 

Ha bármilyen gondolatod felmerült miközben elolvastad ezt a néhány gondolatot és szívesen megosztanád velem, akkor ne tartsd vissza magad. Hadd ismerhessem meg a TE TÖKÉLETES VILÁGOD.

Az előző részeket itt találod.

 

 

Minimalist Aesthetic Thank You Card Instagram Story

82 / 100

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.